MINDFULNESS I SKOLAN

MINDFULNESS I SKOLAN

KONCEPTET

Allt fler skolor i Sverige får upp ögonen för Mindfulness. I skolan ger Mindfulness enkla och lättillgängliga verktyg för att skapa lugn, koncentration och harmoni. Forskning har visat på många positiva effekter av mindfulness, några av dem redovisar jag nedan.


Vill du läsa mer om konceptet och forskning runt det hänvisar

jag dig till mindfulnesscenter.se

Effekter av mindfulness

i skolan

 • Det ökar möjligheterna att nå målen i läroplanen
 • Minskar stress hos eleverna och pedagogerna
 • Ökar förmågan att hantera svårigheter
 • Minskar sjukfrånvaro hos elever
 • Förbättrar lärmiljön
 • Ökar kreativitet och främjar arbetsglädjen
 • Ökar fokus och koncentration
 • Främjar känslomässig balans
 • Främjar kamratskap – bidrar till minskad mobbing
 • Förebygger psykisk ohälsa hos elever
 • Ökar självkänslan hos elever

BOKA MIG SOM

KONSULT

Jag är utbildad via Mindfulnesscenter och vår metod grundar sig i forskning inom Mindfulness och neurovetenskap. Det är en långsiktig och kostnadseffektiv strategi, för att stärka den mentala hälsan och skapa en hållbar arbetsmiljö för både anställda och elever.


Är du intresserad så börjar vi med att föra en dialog om vilka behov din skola har. Därefter anpassar vi upplägget för just er.

Vanligen kommer jag som instruktör ut till skolan och föreläser om mindfulness och konceptet ”mindfulness i skolan” för att sedan hålla en instruktörsutbildning för personal som vill arbeta med elever och kollegor framåt och som sedan implementerar Mindfulness i verksamheten. Utbildningen består av 2 delar som genomförs under två terminer.

Termin 1: Utbildning av pedagoger

Termin 2: Implementering i klassrummet

RECENSION FRÅN DELTAGARE I KONCEPTET MINDFULNESS I SKOLAN

"Jag har fått en mindre stressfylld vardag samt att jag numera verkligen blickar mer inåt för att se hur det är idag."

Vad kom det sig att du valde att gå en kurs i konceptet ”Mindfulness i skolan”? / Vad behövde du hjälp med?

Utifrån min arbetsroll som skolkurator önskade jag att mindfulness skulle finnas som ett verktyg i mötet med eleverna. Vidare så önskade jag gå kursen utifrån mig själv, har länge haft bekymmer med stress i vardagen och behövde få hjälp med att hantera och dämpa stressen.


Hur var det att gå kursen? / Vad lärde du dig?

Tyckte det var lyckat att gå kursen i en grupp, vi hade en mindre grupp vilket gjorde att vi kunde gå igenom mycket tillsammans och verkligen öppna oss för varandra. Vidare fick man inblick i andras resa inom kursen och hur olika det kan se ut. Jag lärde mig mer om mig själv utifrån att man jämförde sig med andra samt att jag lärde känna mig själv på ett nytt sätt, jag har fått mer inblick i mina stressnivåer samt en ny kunskap kring varför jag agerar som jag gör.


Hur ser du att mindfulnesskursen har påverkat dig? / Vad har det fått för resultat?

Den har haft en positiv påverkan på mig på det sättet att jag numer kan se när det blir för mycket stress, då kan jag backa och inse mina behov på ett tydligare sätt. Jag har fått en mindre stressfylld vardag samt att jag numera verkligen blickar mer inåt för att se hur det är idag. På stresstestet som gjordes innan och efter fick jag en betydlig skillnad efter kursen, mycket mindre stress.


Vad tycker du är skillnaden på mindfulness och annan stresshantering du provat?

Har inte testat så många stresshanterings-sätt men mindfulness funkade väldigt bra för mig, speciellt kring att landa i nuet.


Hur ser du att mindfulness kan göra nytta inom skolan?

Inom skolan tror jag det kan göra nytta på det sättet att fånga upp elever inför en lektion för att dämpa det energiska och ge mer utrymme för koncentration – lugn och ro. Vidare anser jag att sättet att tänka kring mindfulness är ett bra förhållningssätt, speciellt när det gäller barn och ungdomar som fortfarande lär sig om relationer och attityder. Det ger dem ett mer empatiskt tankesätt där vänlighet och förståelse är en större del av vardagen vilket i sin tur leder till ett bättre klimat på skolan och i klasser.