MINDFULNESS

Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett sätt att träna hjärnan för ökad fokus och koncentration. Men mindfulness ger många olika effekter har forskningen visat. Att träna hjärnan är ingen quick fix, utan kräver som all annan träning regelbunden utövning under en period för att få utveckling och förändrade resultat. Att träna mindfulness är som att gå på gym med hjärnan, vår uppmärksamhetsmuskel. Många tror att syftet med mindfulness är att man ska bli avslappnad, vilket i och för sig ibland sker när vi tränar mindfulness men det är långt ifrån alltid. Ofta kommer dessa effekter först efter en tids regelbunden träning. Då blir mindfulness för många ett sätt att snabbt varva ner och få en stunds återhämtning, ett sätt att stanna upp och göra klokare val i vardagen och lyssna in kroppens signaler, såsom både fysiska och känslomässiga signaler.


Mindfulness handlar om att träna sig på att vara helt närvarande i det som pågår, när det pågår. Alltså i nuet. Att vara närvarande är ingen konst i sig, utan alla föds vi med och har den förmågan, det som är svårt är att komma ihåg att vara det!

"Att träna mindfulness är som att gå på gym med hjärnan,

vår uppmärksamhetsmuskel"

I HUVUDSAK TRÄNAR VI 3 SAKER:

- Medvetenheten 

- Koncentrationen

- Medkänslan

För många är det svårt ha ett medkännande förhållningsätt, kanske främst till sig själv.

De flesta har lättare att visa medkänsla med någon annan än med sig själv. Vi har ofta en stark inre kritiker som brukar mjukna upp under träningens gång. Vilket på sikt leder till att vi blir mer medkännande och har lättare att visa omsorg om oss själva och andra. Vilket ur ett större perspektiv leder till ett vänligare och mänskligare samhälle.

Träningen består av 2 delar:

Den koncentrerade träningen

dvs. meditation

Den praktiska träningen

dvs. vardagsövningar

"Att vara närvarande är inte svårt, det som är svårt är att komma ihåg att vara det"

Basen i en meditation är att:

  •  Rikta uppmärksamheten på något, tex på andningen
  •  Bli medveten om när tankar uppstår som tar uppmärksamheten.
  •  Släppa taget om tanken som fångade uppmärksamheten.
  •  Vänligt föra tillbaka uppmärksamheten dit vi hade planerat att ha den, tex på andningen.

Mindfulness bygger RESILIENCE-

dvs. motståndskraft och inre stabilitet

genom att:

Tankar

Vi ökar vår medvetenhet om våra egna tankar, vi lär oss att i större utsträckning kunna

välja vilka tankar vi vill lyssna på och att se tankar som tankar, inte sanningar.

Känslor

Vi tränar oss i att förstå vad vi känner och varför. Vi lär oss hur olika känslor känns i kroppen och tränar oss i att reglera dem. 

Beteende

Vi ökar medvetenheten om våra egna beteenden och konsekvenserna av dem. Och lär oss att i större grad kunna välja beteenden. Vi blir mindre reaktiva och mer proaktiva.

Kroppen

Vi tränar oss i att bli mer medvetna om kroppens signaler och behov.

"Mindfulness är det mest kraftfulla jag stött på när det kommer till att hantera stressen i mitt eget liv. Jag har nu guidat både grupper och individer inom vård och skola i flera år och sett de fantastiska effekter det ger."

/ JESSICA HEDIN


Vad säger forskningen?

Förr trodde man att hjärnan bara utvecklades när vi var små men neurovetenskapen visar att hjärnan formas hela tiden – s.k. neuroplasticitet. Det vi ser, hör och tänker lagras i hjärnan och det vi gör upprepade gånger skapar nya kopplingar i hjärnan. Det betyder att vi kan träna oss i att bli mer närvarande och bättre på att fokusera. Det vi tränar på blir vi bättre på oavsett om det är en sport, ett instrument eller psykologisk flexibilitet, t.ex att hantera känslor, stress eller att njuta mer av livet.


Man kan vid regelbunden träning av mindfulness se en förskjutning av aktiviteten från höger till vänster hemisfär, vilket leder till ökade positiva känslor. Mindfulness förändrar inte bara aktiviteten i hjärna utan vid regelbunden träning förändras också hjärnans struktur. Celltätheten ökar i hippocampus (som bland annat styr minne och inlärning) vilket leder till bland annat ökat arbetsminne. Celltätheten minskar i amygdala (aktiv vid oro, ångest och stress ) vilket leder till ökad motståndskraft mot stress, oro, ångest och rädslor.


Dessa effekter har man kunnat se i magnetröntgen av hjärnan efter att man tränat mf 27 min/dag i 8 v.


Detta leder i sin tur till

-bättre sömn

-minskad stress

-ökad psykisk hälsa

-ökad fysisk hälsa

-stärkt immunförsvar

Gå en kurs i mindfulness

Kurs enskild

Kurs grupp

Några recensioner från deltagare i mindfulness gruppkurs:

”Jag känner att jag mår så mycket bättre efter kursen, den var en investering i mitt liv!”


”Jag har lärt mig att varva ner och andas. Jag känner mig inte längre lika arg, har fått lättare att hantera känslor.”


”Kursen var jättebra! Jag har blivit mer avslappnad, fått mer energi, lärt känna mig själv och känner mig mer närvarande i nuet och mindre stressad.”


”Kursen fick mig att känna mig som mig själv igen. Jag har stressat ner och fått lättare att fokusera. Jag hade fysiska besvär av stressen innan kursen som nu har försvunnit! Jag har saker hos mig själv, tex mönster som jag kan jobba på att förändra. Jag har fått med mig verktyg för att klara av jobbiga situationer och vet nu hur jag ska hushålla med min energi.”


”Att vara i en grupp har varit suveränt! Jag har känt mig väldigt trygg och hörd, jag tycker vanligtvis att det är oerhört jobbigt att vara i grupp och träffa nya människor och att prata inför folk, men i den här gruppen kände jag mig trygg.”


”Den här kursen gett mig de bästa verktygen. Det har gjort så att jag har hittat tillbaka till vem jag är och vara glad för det. Alla borde prova detta!”


”Den här kursen var precis vad jag behövde, kursen har helt klart uppfyllt mina förväntningar och mer därtill. Jag har fått ett nytt sätt att förhålla mig till min vardag och jag har fått med mig ett helt nytt tankesätt och förhållningssätt gentemot mig själv. Ett nytt sätt att leva!”